DẦU NỀN

DẦU NỀN

Model

SN 150, SN 500, BS 150

Bắt nguồn từ quá trình tinh chế dầu thô, Dầu Nền có thể được sử dụng làm thành phần cơ bản để sản xuất thượng nguồn các sản phẩm khác như dầu bôi trơn công nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp.

Khối lượng sản phẩm

1 Lít