กลุ่ม 1

รุ่น

SN 150 (BULK)

SN 500 (BULK)

BS 150 (BULK)

นำ้มันที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมพื้นฐานในการผลิตต่อให้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่นน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ

 

ขนาดผลิตภัณฑ์

1 ลิตร