DẦU LÀM LẠNH CHO CHẤT LÀM MÁT HCFC

Model

SUNISO GS

1GS, 3GS, 4GS, 5GS

Dầu làm lạnh cho các thiết bị làm mát và điều hòa không khí sử dụng chất làm lạnh HCFC / HC
và chất làm mát amoniac. Sản phẩm này là một phần của loạt GSD trải qua quá trình tinh chế
hydro sử dụng dầu thô Naphthenic, làm cho nó chống bọt và nhiệt và ổn định hóa học.

Khối lượng sản phẩm
3.78 Lít x6, 4 Lít x6, 20 Lít, 200 Lít