น้ำมันระบบทำความเย็น HCFC

REFRIGERATION OIL FOR HCFC COOLANTS

น้ำมันระบบทำความเย็น HCFC

รุ่น

SUNISO 1 GS (20L)
SUNISO 3 GS (3.78L x 6), (4L x 6), (20L), (200L)
SUNISO 4 GS (4L x 6), (20L), (200L)
SUNISO 5 GS (4L x 6), (20L), (200L)

น้ำมันสำหรับระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ HCFC / HC และระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม GSD ที่ผ่านกระบวนการ Hydrorefining จากน้ำมันดิบแบบ Naphthenic จึงมีคุณสมบัติต่อต้านการเกิดฟอง มีความเสถียรต่อความร้อนและสารเคมี

ขนาดผลิตภัณฑ์

3.78 ลิตร x 6, 4 ลิตร x 6 , 20 ลิตร, 200 ลิตร