DẦU HÓA DẺO CAO SU NAPHTHENIC

DU HÓA DO CAO SU NAPHTHENIC

Model

SUNTHENE 410, 415, 450, 480, 4130, 4240, 250J

Du hóa do cao su Naphthenic được biết đến vi tính không nhy cm màu dưới nhit hoc tia cc tím. Sn phm có cha cht thơm làm cho nó có kh năng áp dng cho tt c các loi cao su. Sn phm đã tri qua quá trình tinh chế hydro và do đó làm cho nó tuân th các tiêu chun v cht gây ung thư ca Liên minh Châu Âu.

Khi lượng sn phm

20 Lít, 200 Lít