น้ำมันระบบทำความเย็นแบบใช้แอมโมเนีย

น้ำมันระบบทำความเย็นแบบใช้แอมโมเนีย

รุ่น

SUNISO 4SA

น้ำมันสำหรับระบบทำความเย็นแบบ Naphthenic ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับระบบทำความเย็น R717แบบแอมโมเนีย

รุ่น

SUNISO 4HT

น้ำมันสำหรับระบบทำความเย็นแบบ Paraffinic ระดับพรีเมี่ยม สำหรับระบบทำความเย็นแบบ R717ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารโดยเฉพาะ

ขนาดผลิตภัณฑ์

20 ลิตร, 200 ลิตร