အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့ အအေးခံရည်အတွက် ချောဆီ

၂။ အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့ အအေးခံရည်အတွက် ချောဆီ

ပုံစံ

SUNISO 4SA

နက်ဖ်သန်းနစ်ခ် ချောဆီကို R717 အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့ဖြင့်အအေးပေးသောစက်များအတွက်အသုံးပြုရန်အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

ပုံစံ

SUNISO 4HT

စားသောက်ကုန်ထုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အထူးအသုံးပြုသော R717 အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့ဖြင့်  အအေးပေးသော စက်များအတွက် ပထမတန်းစား ပါရာဖင်းနစ်ခ် ချောဆီ ဖြစ်ပါသည်။ 

ပမာဏ

၂၀ လီတာ၊ ၂၀၀ လီတာ