น้ำมันระบบทำความเย็น HFC

REFRIGERATION OIL FOR HFC COOLANTS

น้ำมันระบบทำความเย็น HFC

รุ่น :

SUNICE SL-32S (1Lx10) (4Lx6) (20L) (200L)
SUNICE SL-46S (1Lx10) (4Lx6) (20L) (200L)
SUNICE SL-68S (1Lx10) (4Lx6) (20L) (200L)
SUNICE SL-100S (1Lx10) (4Lx6) (20L) (200L)
SUNICE SL-170S (1Lx10) (4Lx6) (20L) (200L)
SUNICE SL-220S (1Lx10) (4Lx6) (20L) (200L)

น้ำมันสำหรับระบบทำความเย็นแบบ POE based ที่มีความเสถียรทางเคมีอย่างยอดเยี่ยม เพื่อใช้ในระบบทำความเย็นแบบ HFC ซึ่งมีคุณสมบัติรองรับทุกช่วงระดับอุณหภูมิ ไหลได้ดีในอุณหภูมิต่ำ

ขนาดผลิตภัณฑ์

1 ลิตร x 10 , 4 ลิตร x6 , 20 ลิตร, 200 ลิตร