DẦU MÀI KHÔNG TAN TRONG NƯỚC VÀ KHÔNG CHỨA CHLORINE

DU MÀI KHÔNG TAN TRONG NƯỚC VÀ KHÔNG CHA CHLORINE

Model

SUNGRIND 600F, 600FXX-M, 600FX, 701

Du không tan trong nước cho các nhim v nng. Vi cht bôi trơn pht pho, sn phm có kh năng chu áp sut cao, giúp chng ăn mòn và do đó kéo dài tui th ca máy móc ca bn. Vi mùi nh, đặc bit là trong model 703K, sn phm lý tưởng cho công c mài cacbua và các công vic mài khác.

Khi lượng sn phm

20 Lít, 200 Lít