นำ้มันเกียร์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม กลุ่ม 2 (ทนแรงดันสูง)

Product Name
SUNOCO SUNEP 1150 (200L)
SUNOCO SUNEP 1220 (200L)
SUNOCO SUNEP 1320 (200L)
SUNOCO SUNEP 1460 (200L)

นำ้มันเกียร์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ต้านแรงกดได้ดี เหมาะกับงานหนักที่ใช้แรงดันสูง มีส่วนผสม Mild EP type additive ทำให้แยกตัวออกจากน้ำได้ง่าย ป้องกันการปนเปื้อนของน้ำ และการเสื่อมสภาพจากออกซิเจน

ขนาดผลิตภัณฑ์

200 ลิตร