NEWS & EVENT

เริ่มจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องทำความเย็น「SUNISO」ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ในประเทศไทย

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 นี้เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องทำความเย็น SUNISO ของ SUNOCO ประเทศไทย จะเปิดตัวบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ในรูปแบบของกระป๋องโลหะ (Tin Can) ที่สวยงามแข็งแรง แทนที่บรรจุภัณฑ์แกลลอนพลาสติกแบบเดิม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นบรรจุภัณฑ์โฉมใหม่กระป๋องโลหะ (Tin Can) จะเป็นการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนการผลิตในประเทศญี่ปุ่นเราได้ใช้ระบบ Air dry method ที่เป็นวิธีการพิเศษในการ Blending สำหรับการผลิตน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องทำความเย็นอีกด้วย

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียนรวมไปถึงประเทศอินเดีย จะเปลี่ยนเป็นสินค้ากระป๋องโลหะ (Tin Can) เช่นกัน ซึ่งก่อนหน้านี้น้ำมันความเย็นที่มี Base เป็น POE “SUNICE” ได้เริ่มจำหน่ายในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่กระป๋องโลหะ (Tin Can) และได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ท่านสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ “SUNISO” “SUNICE” ของแท้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เช่น Japan Sun Oil และ SUNOCO THAILAND