NEWS & EVENT

พฤษภาคม 2018 SUNOCO ปลุกผู้บริโภคเกาะเบอร์เนียวใช้ของแท้เพื่อคุณภาพสูงสุด

เมื่อเดือน พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ถึงการใช้สินค้า SUNISO ของแท้ ทั้งในเมือง Kuching และเมือง Sibu รัฐ Sarawak และเมือง Kota Kinabalu ของรัฐ Sabah ที่อยู่บนเกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในการนี้ยังได้มีการออกไปพบบริษัทผู้ผลิตน้ำแข็ง บริษัทแปรรูปอาหาร และตู้แช่เย็น ในพื้นที่ การกระตุ้นเตือนให้ความรู้เรื่องการซื้อสินค้า