HIGHLIGHT

SUNICE ของแท้ดูได้ง่ายๆ

SUNICE ของแท้ดูได้ง่ายๆ

ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับระบบทำความเย็นยอดนิยมของ SUNOCO อย่าง SUNICE PB100 นั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ามีของทำเลียนแบบออกจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้เจ้าของรถที่มั่นใจในแบรนด์ SUNOCO ต้องเสี่ยงกับของด้อยคุณภาพที่อาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องคอมเพรสเซอร์ แต่ทั้งนี้ก็สามารถป้องกันได้โดยสังเกตได้จากฉลากของบรรจุภัณฑ์ซึ่งของแท้จะใช้โลโก SUNOCO แบบใหม่ที่ตัวอักษรจะหนากว่าเดิมและมีเครื่องหมาย TM กำกับ เช่นเดียวกับหมายเลขบอก Lot No. ที่ของแท้จะเป็นตัวหนาและใหญ่กว่า และในส่วนของตัวแกลอนพลาสติกนั้นของแท้ก็จะมีการหล่อแบบพิมพ์ที่แข็งแรง รอยต่อเนี้ยบ แน่นสนิท นอกจากนี้เมื่อพลิกกลับด้านล่างจะมีตัวอักษรบอกรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าอีกด้วย